21 mei 2021

Wetenschappelijk fonds

Om de meerwaarde van bekkenfysiotherapie aan te tonen op werkingsmechanisme en effectiviteit, is het belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Subsidieregeling

Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren stelt de NVFB in 2021 een subsidieregeling in. De Kennisagenda is bepalend voor deze subsidieregeling. Voor de subsidie is een aanvullende subsidie of eigen bijdrage van het onderzoeksinstituut van 25% verplicht.

Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence based care op het vlak van diagnostiek en interventie. Het bevorderen van deelname aan wetenschappelijk onderzoek.