07 juli 2021

Factoren bij kostprijsberekening zitting Bekkenfysiotherapie

Bij de kostprijsberekening van een behandeling kun je als bekkenfysiotherapeut rekening houden met de factoren kwaliteit, tijd en bijkomende kosten.

Bijzondere kwaliteit

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten staan voor bijzondere specialistische kwaliteit binnen de fysiotherapie. Velen hebben een 3-jarige masteropleiding bekkenfysiotherapie afgerond na het behalen van hun diploma fysiotherapie.

Tijd

 • De uitgebreide anamnese die nodig is om de factoren die een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van de klachten in kaart te brengen, in verschillende domeinen. 
 • De tijd voor uitleg en informatie over een deel van het lichaam dat niet zichtbaar of direct te visualiseren is.
 • De toelichting bij het bijhouden van een mictie- of defaecatiedagboek, het toiletgedrag en adviezen voor vochtintake en voeding, seksualiteit.
 • Tijd voor het beoordelen van dagboekjes/lijsten zoals pijndagboek en tijdschrijven.
 • Vragenlijsten over pijn, omgaan met pijn, beperkingen en participatieproblemen.
 • Tijd voor het gedragsmatige aspect van de behandeling.
 • Tijd voor voorbereiden van (informed consent) en het rustig en zorgvuldig uitvoeren van inwendig onderzoek en behandelingen.
 • De benodigde extra tijd voor maatregelen voor hygiëne en infectiepreventie bij inwendige behandeling volgens hygiënisch protocol. (zie de richtlijnen ‘Hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied’ van de NVFB)
 • Tijd voor het aanschaffen en op voorraad houden van het disposable materiaal (zoals probes, plakelektroden, rectale ballonnen, handschoenen en onderleggers) en de reinigings- en desinfecteermiddelen.
 • Tijd voor de bewassing van extra lakens en handdoeken en tijd voor reiniging van de behandelruimte volgens het hygiënisch protocol.
 • Tijd voor extra verslaglegging en multidisciplinair overleg.

Extra kosten

 • Inwendige behandeltechnieken zijn vaak onmisbaar voor diagnostiek en om het beleid van de verdere behandeling te bepalen.
 • Bij het werken volgens de Richtlijnen ‘Hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied’ van de NVFB brengt dit extra kosten met zich mee i.v.m. de benodigde disposable materialen (zoals onder andere probes, plakelektroden, rectale ballonnen, handschoenen en onderleggers), desinfectie- en reinigingsmiddelen en inrichtingseisen.
 • Binnen het huidige tarief vergoeden de meeste zorgverzekeraars geen kosten voor probes, rectale trainingsballonnen of disposable materialen.