nvfb-kort-knip.jpg
14 november 2022

De Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie

Leden van de NVFB zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die dankzij een aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.

De NVFB en het KNGF

De NVFB is een door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende beroepsinhoudelijke vereniging.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
  • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
  • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
  • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd);
  • fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Geschiedenis van de NVFB

De NVFB is in 1994 ontstaan uit de toenmalige NVFP, de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Pre-en postpartum gezondheidszorg.

De NVFP is opgericht in 1981. Deze vereniging hield zich bezig met fysiotherapie rondom de zwangerschap en bevalling.

Aan het eind van de jaren ’80 ontstond er veel aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de peripartum-begeleiding. Het was in die tijd ook niet meer dan logisch dat deze  'nieuwe' patiëntencategorie werd gezien door fysiotherapeuten die zich ook bezighielden met de pre- en postpartum-gezondheidszorg. De behandeling van de bekkenbodemdysfuncties heeft in de daarop volgende jaren een grote vlucht genomen en al gauw werden niet meer alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen gezien.

Was de therapie aanvankelijk meestal gericht op urogenitale stoornissen (b.v. stress-incontinentie), later kwamen er ook de anorectale en seksuele stoornissen bij. Ook het invasief handelen bij deze stoornissen deed zijn intrede, zoals onderzoek en behandeling van bekkenbodemdysfuncties middels inwendige palpatie en / of massage, myofeedback, elektrostimulatie en de rectale oefenballon. Bewaking van de kwaliteit van dit handelen kreeg veel aandacht.

Vanuit de peripartum-begeleiding is ook de behandeling van bekkenpijnklachten ontstaan. Ook de behandeling/begeleiding van deze klachten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Momenteel is er veel aandacht voor de peripartum pelvic pain als pijnsyndroom. Maar ook de bekkenpijn gerelateerd aan bekkenbodemdysfuncties staat zeer in de belangstelling.

De leden van de NVFB zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Voor fysiotherapeuten die geïnteresseerd zijn in de problematiek van buik en bekken, bestaat de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden. Ze ontvangen het bulletin, de nieuwsflits en krijgen korting op onze congressen.

De verwevenheid van klachten binnen het gebied van buik en bekken, lage rug is in de loop van de jaren steeds duidelijker naar voren gekomen. Dit heeft geleid tot het beschrijven van de functies en de competenties van de bekkenfysiotherapeut. Daaruit kon worden bepaald aan welke eisen de opleiding tot een gediplomeerd bekkenfysiotherapeut moet voldoen. Een fysiotherapeut met een dergelijk diploma kan zich laten inschrijven in het verbijzonderd register voor bekkenfysiotherapeuten.

Eind 2003 werd de bekkenfysiotherapie erkend als verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie.

Bestuur

Het bestuur van de NVFB wordt op dit moment gevormd door de volgende gedreven professionals: