Educatie

26 mei 2021
Aanbieders voor bij- en nascholing

Hoe blijf ik bekkenfysiotherapeut? Uiteraard door middel van life long learning. Het volgen van cursussen levert behalve het vergroten van de kennis en deskundigheid ook de nodige accreditatiepunten op om in het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie te blijven. Er zijn diverse aanbieders die na- en bijscholing aanbieden op het themagebied Bekkenproblematiek.

Lees verder
26 mei 2021
Congressen en symposia

Er worden nationaal en internationaal vele interessante congressen, symposia en scholingen voor jou georganiseerd, waaronder het jaarlijkse NVFB-congres. Naast het vergroten van kennis en deskundigheid levert deelname aan deze evenementen ook accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie. De NVFB probeert de belangrijkste hiervan voor je op een rij te zetten. In de agenda vind je een overzicht.

Lees verder
26 mei 2021
Gratis NPi service

Voor de verspreiding van vakinhoudelijke informatie heeft het KNGF samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen de NPi-service voor haar leden mogelijk gemaakt. Wekelijks brengt het NP een nieuwsbrief uit waarin ook het thema bekkenbodemproblematiek wordt uitgelicht. NPi verzorgt ook webcasts.

Lees verder