Zoekresultaten

10 juni 2021

Richtlijn Lichen planus - 2013

De bekkenfysiotherapeut is goed uitgerust om Lichen Planus te behandelen.

Lees verder

10 juni 2021

KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentie

De KNGF-richtlijn Stress urine-incontinentie verantwoording en toelichting is beschikbaar op het KNGF Kennisplatform.

Lees verder

10 juni 2021

Richtlijn Evidence Statement Anale Incontinentie - 2013

Op het KNGF Kennisplatform kun je de richtlijn anale incontinentie downloaden.

Lees verder

10 juni 2021

Richtlijn voor het hygiënisch werken in het bekkenbodemgebied - 2014

De Richtlijn is hiernaast te downloaden.

Lees verder

10 juni 2021

Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen

De Richtlijn is te downloaden op de website van V&VN.

Lees verder

08 juni 2021

Voorlichtingsfolders NVFB

Welke folders zijn er voor jou ontwikkeld?

Lees verder

08 juni 2021

Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL)

De vragenlijst Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL), Engelse versie, meet de ernst van de ervaren prolapsklachten (symptomen) en de mate van de beïnvloeding van de prolapsklachten op de kwaliteit van leven van de patiënt. De P-QoL wordt niet aangeraden in de multidisciplinaire richtlijn Prolaps van de NVOG (2014).

Lees verder

08 juni 2021

Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Als de behandelaar daarnaast geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Lees verder

08 juni 2021

Patiënt Specifieke Klachten (PSK)

De vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) meet de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. De PSK wordt aangeraden in de KNGF-richtlijn Lage Rugpijn (Staal, 2013a) en de KNGF-richtlijn Stress Urine Incontinentie (Bernards, 2017).

Lees verder

08 juni 2021

Numeric (Pain) Rating Scale

De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Lees verder