Zoekresultaten

07 juni 2021

International Prostate Symptom Score (IPSS)

De International Prostate Symptom Index (IPSS) is een vragenlijst, die klachten die te maken hebben ‘urine-opslag’ en met de mictie in de afgelopen maand inventariseert en kwantificeert. De lijst is ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met benigne prostaathypertrofie. Verder is de IPSS ook gevalideerd voor mannen en vrouwen met mictieklachten.

Lees verder

07 juni 2021

PRAFAB

De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieproblemen van een patiënt in kaart te brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen en richt zich met name op de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patiënt door het incontinentieverlies heeft en de houding die de patiënt aanneemt t.o.v. het incontinentieprobleem.

Lees verder

07 juni 2021

Incontinence Impact Questionair (IIQ)

De Incontinence Impact Questionnaire (IIQ) is een vragenlijst die de invloed van incontinentie op activiteiten en participatie nagaat en het fysiek, sociaal en emotioneel functioneren zichtbaar maakt. De vragenlijst bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (24 vragen) inventariseert de invloed en de problemen in samenhang met incontinentie. Het tweede deel bestaat uit vragen over de ervaring op emotioneel vlak (6 vragen). Hoe hoger de score op de lijst, hoe groter de invloed op de kwaliteit van leven. De doelgroep zijn vrouwen met urine-incontinentie. Dit meetinstrument beschrijft specifiek het disfunctioneren in de lage urinewegen en de mate van genitale prolaps

Lees verder

07 juni 2021

Verbandtest of Padtest

De verbandtest of padtest meet de mate van het urineverlies op basis van gewichtstoename van absorberende verbanden.

Lees verder

07 juni 2021

International Index of Erectile Function (IIEF)

De International Index of Erectile Function (IIEF) is een internationaal erkende vragenlijst over de (on)mogelijkheid tot het krijgen van een erectie en over de kwaliteit van het seksleven.

Lees verder

07 juni 2021

Mictiedagboek

Met behulp van het mictiedagboek wordt inzicht verkregen in een aantal variabelen met betrekking tot mictie, onvrijwillig urineverlies en activiteiten tijdens deze incontinentie.

Lees verder

07 juni 2021

Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)

De vragenlijst Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) meet de mate waarin mensen met lage rugklachten moeite hebben met alledaagse activiteiten.

Lees verder

07 juni 2021

Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ)

De vragenlijst Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ), Engelse versie, meet bij zwangere vrouwen en postpartum met bekkenpijn de symptomen, beperkingen in activiteiten en aspecten van kwaliteit van leven. De PGQ wordt niet aangeraden in de KNGF-richtlijn zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (Bastiaenen, 2017) of lage rugpijn (Staal, 2013). Hij wordt wel aangeraden in de richtlijn Peripartum Bekkenklachten VvOCM 2014. Er bestaat op dit moment geen gevalideerde Nederlandstalige versie, die in de Nederlandse bekkenfysiotherapiepraktijken gebruikt wordt. Dit is wel onderzocht (Westerik-Verschuuren, 2018), maar moet nog gepubliceerd worden. Bijzonderheden in deze vertaalde Nederlandse versie t.o.v. de oorspronkelijke Noorse versie: De term ‘uitvoeren van sportieve activiteiten’ werd door patiënten als te vaag bevonden en verwijderd. De activiteit ‘fietsen’ werd gemist en toegevoegd.

Lees verder

07 juni 2021

Pain Disability Index (PDI)

De vragenlijst Pain Disability Index (PDI) is een korte vragenlijst voor patiënten met chronische pijn over de invloed die de pijnklachten op hun algemeen dagelijks functioneren (ADL) hebben. De PDI behoort tot de vijf meest gebruikte pijnuitkomstmaten (Chapman et al., 2011) en wordt wereldwijd veel gebruikt om invaliditeit gerelateerd aan verschillende pijnsyndromen te meten (Soer et al., 2013 en 2015).

Lees verder

07 juni 2021

Pijn Gedrag Schaal (PGS)

De vragenlijst Pijn Gedrag Schaal (PGS) is aangepaste versie van de University of Alabame Birmingham Pain Behavior Scale (UAG-PBS). Het is een door de (bekken)fysiotherapeut in te vullen observatieschaal waarmee acht pijnindicatoren worden gemeten (frequentie en intensiteit) bij volwassenen met chronische pijn.

Lees verder