Klinimetrie

07 juni 2021
VSSDES / Vancouver Symptom Score for Dysfunctional Elimination Syndrome

De VSSDES geeft een goed inzicht in de blaas- en darmstoornissen. Het is een vragenlijst voor kinderen tot 16 jaar met dysfunctional voiding. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Lees verder
07 juni 2021
De Pediatric Incontinence Quality of Life (PinQ), kindversie

De Pediatric Incontinence Quality of Life (PinQ) kindversie bestaat uit twintig vragen en objectiveert de door het kind ervaren plasproblematiek.

Lees verder
07 juni 2021
NRS- en gezichtjespijnschaal

De 1-10 numering rating scale (NRS) meet de waargenomen ernst van het probleem bij de ouders en schat de ervaring van het kind in. De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Lees verder
07 juni 2021
Mictiedagboek voor kinderen

De mictielijst geeft een goed inzicht in het plasgedrag (mictiefrequentie, mictievolumes, incontinentie) en drinkgedrag van het kind. Het legt deze informatie op een betrouwbare manier vast.

Lees verder
07 juni 2021
Groningen P-DeFeC vragenlijst kind en volwassenen

Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind en volwassenen.

Lees verder
07 juni 2021
Defecatiedagboek kind

Het defecatiedagboek/poepdagboek wordt bij kinderen ingezet om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen. (Federatie voor Medisch Specialisten).

Lees verder
07 juni 2021
Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire

De Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire (CBBDQ 5-12) is een Nederlandse ouder-vragenlijst (die ook vertaald is in het Engels) met als doel om bij kinderen van 5 tot en met 12 jaar mictie-en defecatiesymptomen te kunnen meten en evalueren.

Lees verder
07 juni 2021
Bristol Stool Scale

De gemodificeerde Bristol Stool Form Scale for Children (mBSFS-C) bestaat uit vijf soorten ontlastingsvormen die zijn beschreven en afgebeeld in tekeningen. Het is in het Engels onderzocht en gevalideerd voor kinderen tot 18 jaar.

Lees verder