Klinimetrie

08 november 2021
OAB-q SF - korte vragenlijst over de ernst van blaasklachten

De overactieve blaasvragenlijst korte vorm (OAB‐q SF), is een wereldwijd gebruikte vragenlijst voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met een overactieve blaas (OAB). De OAB‐q SF is de kortere versie van het 33‐item "OAB‐q" vragenlijst. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Ga naar de detail pagina
08 juni 2021
Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL)

De vragenlijst Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL), Engelse versie, meet de ernst van de ervaren prolapsklachten (symptomen) en de mate van de beïnvloeding van de prolapsklachten op de kwaliteit van leven van de patiënt. De P-QoL wordt niet aangeraden in de multidisciplinaire richtlijn Prolaps van de NVOG (2014).

Ga naar de detail pagina
08 juni 2021
Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Als de behandelaar daarnaast geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Ga naar de detail pagina
08 juni 2021
Patiënt Specifieke Klachten (PSK)

De vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) meet de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. De PSK wordt aangeraden in de KNGF-richtlijn Lage Rugpijn (Staal, 2013a) en de KNGF-richtlijn Stress Urine Incontinentie (Bernards, 2017).

Ga naar de detail pagina
08 juni 2021
Numeric (Pain) Rating Scale

De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Ga naar de detail pagina
07 juni 2021
Vaizey

De Vaizey score meet de ernst van de fecale incontinentie en sociale invalidering.

Ga naar de detail pagina
07 juni 2021
Wexner score

De Wexner score objectiveert de ernst van anale incontinentie en de mate van coping.

Ga naar de detail pagina
07 juni 2021
Fecal Incontinence Quality of Life questionnaire (FIQL)

De FIQL meet de impact van de fecale incontinentie op de kwaliteit van leven.

Ga naar de detail pagina
07 juni 2021
Defecatiedagboek

Het defecatiedagboek wordt ingezet om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen en de ernst van fecale incontinentie vast te stellen.

Ga naar de detail pagina
07 juni 2021
Bristol Stool Scale

De Bristol Stoelgangschaal (BSS) is een kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt verdeeld. Vaak wordt de BSS gecombineerd gebruikt met een defecatiedagboek om ontlastingsproblematiek in kaart te brengen.

Ga naar de detail pagina