Klinimetrie

08 november 2021
OAB-q SF - korte vragenlijst over de ernst van blaasklachten

De overactieve blaasvragenlijst korte vorm (OAB‐q SF), is een wereldwijd gebruikte vragenlijst voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met een overactieve blaas (OAB). De OAB‐q SF is de kortere versie van het 33‐item "OAB‐q" vragenlijst. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Lees verder
08 juni 2021
Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL)

De vragenlijst Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL), Engelse versie, meet de ernst van de ervaren prolapsklachten (symptomen) en de mate van de beïnvloeding van de prolapsklachten op de kwaliteit van leven van de patiënt. De P-QoL wordt niet aangeraden in de multidisciplinaire richtlijn Prolaps van de NVOG (2014).

Lees verder
08 juni 2021
Numeric (Pain) Rating Scale

De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Lees verder
08 juni 2021
Patiënt Specifieke Klachten (PSK)

De vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) meet de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. De PSK wordt aangeraden in de KNGF-richtlijn Lage Rugpijn (Staal, 2013a) en de KNGF-richtlijn Stress Urine Incontinentie (Bernards, 2017).

Lees verder
08 juni 2021
Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Als de behandelaar daarnaast geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Lees verder
07 juni 2021
Amsterdamse Hyperactieve Bekkenbodemschaal- Vrouwen (AHHBS)

De Amsterdamse Hyperactieve Bekkenbodemschaal -Vrouwen (AHBBS-V), ook wel bekend als de Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale – Women (AHPFS-W), geeft een indicatie van de functie van de bekkenbodem, en dan met name een mogelijke overactiviteit van de bekkenbodem.

Lees verder
07 juni 2021
Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS-R)

De Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS-R) is een multi- dimensionele zelfrapportagelijst, die bedoeld is om seksuele onvrede bij vrouwen te beoordelen.

Lees verder
07 juni 2021
Female Sexual Function Index (FSFI)

De Female Sexual Function Index (FSFI) is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst voor het beoordelen van het seksueel functioneren bij vrouwen.

Lees verder
07 juni 2021
Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS)

De Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) is een vragenlijst om de aanwezigheid en de ernst van seksuele problemen te inventariseren.

Lees verder
07 juni 2021
International Index of Erectile Function (IIEF)

De International Index of Erectile Function (IIEF) is een internationaal erkende vragenlijst over de (on)mogelijkheid tot het krijgen van een erectie en over de kwaliteit van het seksleven.

Lees verder