Klinimetrie

08 november 2021
OAB-q SF - korte vragenlijst over de ernst van blaasklachten

De overactieve blaasvragenlijst korte vorm (OAB‐q SF), is een wereldwijd gebruikte vragenlijst voor gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met een overactieve blaas (OAB). De OAB‐q SF is de kortere versie van het 33‐item "OAB‐q" vragenlijst. De vragenlijst kan zowel diagnostisch als evaluatief gebruikt worden.

Lees verder
07 juni 2021
Incontinence Impact Questionair (IIQ)

De Incontinence Impact Questionnaire (IIQ) is een vragenlijst die de invloed van incontinentie op activiteiten en participatie nagaat en het fysiek, sociaal en emotioneel functioneren zichtbaar maakt. De vragenlijst bestaat uit 2 delen. Het eerste deel (24 vragen) inventariseert de invloed en de problemen in samenhang met incontinentie. Het tweede deel bestaat uit vragen over de ervaring op emotioneel vlak (6 vragen). Hoe hoger de score op de lijst, hoe groter de invloed op de kwaliteit van leven. De doelgroep zijn vrouwen met urine-incontinentie. Dit meetinstrument beschrijft specifiek het disfunctioneren in de lage urinewegen en de mate van genitale prolaps

Lees verder
07 juni 2021
International Prostate Symptom Score (IPSS)

De International Prostate Symptom Index (IPSS) is een vragenlijst, die klachten die te maken hebben ‘urine-opslag’ en met de mictie in de afgelopen maand inventariseert en kwantificeert. De lijst is ontwikkeld en gevalideerd voor patiënten met benigne prostaathypertrofie. Verder is de IPSS ook gevalideerd voor mannen en vrouwen met mictieklachten.

Lees verder
07 juni 2021
Mictiedagboek

Met behulp van het mictiedagboek wordt inzicht verkregen in een aantal variabelen met betrekking tot mictie, onvrijwillig urineverlies en activiteiten tijdens deze incontinentie.

Lees verder
07 juni 2021
PRAFAB

De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst beoogt de incontinentieproblemen van een patiënt in kaart te brengen. De vragenlijst evalueert op het niveau van beperkingen en participatieproblemen en richt zich met name op de hoeveelheid urineverlies, de frequentie van urineverlies, de hinder die de patiënt door het incontinentieverlies heeft en de houding die de patiënt aanneemt t.o.v. het incontinentieprobleem.

Lees verder
07 juni 2021
Urogenital Distress Inventory (UDI)

De Urogenital Distress Inventory (UDI) is een vragenlijst die wordt gebruikt voor het vaststellen van de urogenitale symptomen en de ervaren hinder hiervan bij vrouwen. Voor mannen met blaasproblematiek zijn de vragen van de UDI aangepast en gebundeld in de vragenlijst Male Urogenital Distress Inventory (MUDI)

Lees verder
07 juni 2021
Verbandtest of Padtest

De verbandtest of padtest meet de mate van het urineverlies op basis van gewichtstoename van absorberende verbanden.

Lees verder