Klinimetrie

07 juni 2021
Modified Low Back Pain Disability Questionnaire (MDQ)

De vragenlijst Modified Low Back Pain Disability Questionnaire (MDQ) is een gemodificeerde versie van de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnair (OLBPDQ) of Oswestry Disability Index (ODI) en meet de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten.

Lees verder
07 juni 2021
Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ)

De vragenlijst Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ) kwantificeert de mate van functionele beperkingen door lage rugklachten bij patiënten met acute, subacute en chronische lage rugklachten.

Lees verder
07 juni 2021
Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)

De vragenlijst Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) meet de mate waarin mensen met lage rugklachten moeite hebben met alledaagse activiteiten.

Lees verder
07 juni 2021
Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ)

De vragenlijst Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ), Engelse versie, meet bij zwangere vrouwen en postpartum met bekkenpijn de symptomen, beperkingen in activiteiten en aspecten van kwaliteit van leven. De PGQ wordt niet aangeraden in de KNGF-richtlijn zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (Bastiaenen, 2017) of lage rugpijn (Staal, 2013). Hij wordt wel aangeraden in de richtlijn Peripartum Bekkenklachten VvOCM 2014. Er bestaat op dit moment geen gevalideerde Nederlandstalige versie, die in de Nederlandse bekkenfysiotherapiepraktijken gebruikt wordt. Dit is wel onderzocht (Westerik-Verschuuren, 2018), maar moet nog gepubliceerd worden. Bijzonderheden in deze vertaalde Nederlandse versie t.o.v. de oorspronkelijke Noorse versie: De term ‘uitvoeren van sportieve activiteiten’ werd door patiënten als te vaag bevonden en verwijderd. De activiteit ‘fietsen’ werd gemist en toegevoegd.

Lees verder
07 juni 2021
Pain Disability Index (PDI)

De vragenlijst Pain Disability Index (PDI) is een korte vragenlijst voor patiënten met chronische pijn over de invloed die de pijnklachten op hun algemeen dagelijks functioneren (ADL) hebben. De PDI behoort tot de vijf meest gebruikte pijnuitkomstmaten (Chapman et al., 2011) en wordt wereldwijd veel gebruikt om invaliditeit gerelateerd aan verschillende pijnsyndromen te meten (Soer et al., 2013 en 2015).

Lees verder
07 juni 2021
Pijn Gedrag Schaal (PGS)

De vragenlijst Pijn Gedrag Schaal (PGS) is aangepaste versie van de University of Alabame Birmingham Pain Behavior Scale (UAG-PBS). Het is een door de (bekken)fysiotherapeut in te vullen observatieschaal waarmee acht pijnindicatoren worden gemeten (frequentie en intensiteit) bij volwassenen met chronische pijn.

Lees verder
07 juni 2021
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (OLBPDQ) of Oswestry Disability

De vragenlijst Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (OLBPDQ) of Oswestry Disability Index (ODI) kwantificeert de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten.

Lees verder