Klinimetrie

07 juni 2021
De Pediatric Incontinence Quality of Life (PinQ), kindversie

De Pediatric Incontinence Quality of Life (PinQ) kindversie bestaat uit twintig vragen en objectiveert de door het kind ervaren plasproblematiek.

Lees verder
07 juni 2021
NRS- en gezichtjespijnschaal

De 1-10 numering rating scale (NRS) meet de waargenomen ernst van het probleem bij de ouders en schat de ervaring van het kind in. De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Lees verder
07 juni 2021
Mictiedagboek voor kinderen

De mictielijst geeft een goed inzicht in het plasgedrag (mictiefrequentie, mictievolumes, incontinentie) en drinkgedrag van het kind. Het legt deze informatie op een betrouwbare manier vast.

Lees verder
07 juni 2021
Fecal Incontinence Quality of Life questionnaire (FIQL)

De FIQL meet de impact van de fecale incontinentie op de kwaliteit van leven.

Lees verder
07 juni 2021
Wexner score

De Wexner score objectiveert de ernst van anale incontinentie en de mate van coping.

Lees verder
07 juni 2021
Vaizey

De Vaizey score meet de ernst van de fecale incontinentie en sociale invalidering.

Lees verder
07 juni 2021
Bristol Stool Scale

De Bristol Stoelgangschaal (BSS) is een kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in 7 categorieën wordt verdeeld. Vaak wordt de BSS gecombineerd gebruikt met een defecatiedagboek om ontlastingsproblematiek in kaart te brengen.

Lees verder
07 juni 2021
Defecatiedagboek

Het defecatiedagboek wordt ingezet om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen en de ernst van fecale incontinentie vast te stellen.

Lees verder
07 juni 2021
Groningen P-DeFeC vragenlijst kind en volwassenen

Groningen Pediatric Defecation and Fecal Continence (P-DeFeC) vragenlijst kind en volwassenen.

Lees verder
07 juni 2021
Defecatiedagboek kind

Het defecatiedagboek/poepdagboek wordt bij kinderen ingezet om het gebruikelijke defecatiepatroon te achterhalen. (Federatie voor Medisch Specialisten).

Lees verder